– Utviding av prisen har vore snakka om på huset

foto