Oppdretts-investeringar for 12 milliardar lagde på is