Valde å sende utleigesaka direkte til formannskapet

foto