Meiner statsbudsjettet sviktar på fleire felt

foto