Han har vore inne i arresten 18 gonger på ein månad