Matvareprisane kan koma til å stiga opp mot 10 prosent frå i dag

foto