Bømling er utnemnt til berekraftambassadør av Norsk Industri