Ein kyststrategi som skal gjera det enklare å bu på «landet»

foto