Regjeringa foreslår tiltak for 16,3 milliardar kroner i koronakrisepakken

foto