Dette er smittevernreglane for konfirmasjonsselskap