Fem milliardar utbetalt i kontantstøtte til bedrifter

foto