Mest i skattekutt for dei med høgast inntekt

foto