Fekk ingen søkjarar - lyser ut fastlegestillingane på nytt