Ungdomsskuleklasse gav 18.000 kroner til juleaksjonen

foto