Eidesvik Offshore har fått viktig avtale med bankane