Samferdsleministeren ikkje nøgd med klimarekneskapen for Hordfast

foto