– Kommunane må ha oversikt over tilgjengelege ressursar til brannberedskapen