Bad om fullmakt til å ordna arealinnkjøp til fiskerihamna

foto