Storstreik i byggjebransjen unngått – partane er samde

foto