Denne veka startar innhenting av glas- og metallemballasje