Bømlo seier ja til nye sjøkablar over Stokksundet

foto