Regjeringa endrar kompensasjonsordninga – fleire vil få støtte

foto