Mange ville høyre om Krokraftevika og andre stadnamn