Tesfalem gler seg til jul, trass i at han er langt heimefrå