Brot i barnehagemeklinga – streiken held fram, også her på Bømlo

foto