Også CO2-utslepp frå passerande skip vert tilrekna Bømlo

foto