Brannstasjonen: Dette ligg i millionkravet frå kommunen