Den nye arealplanen: Kommunen kjem med oppfordring til dei med sjøeigedom