Regjeringa vil gjere det lettare å reise på skuletur i Noreg

foto