Fem fylke nektar å ta over statlege fiskerihamner

foto