Kurs i lyngsviing er viktig for å halda kystlandskapet i hevd og liv i den lokale sauenæringa

foto