Reguleringplan ligg på vent inntil bruken av gamle BUS er avklart

foto