Frp fryktar utsleppsfrie hurtigbåtar vil gå utover skuletilbodet