- Det er ein gjeng der nede i mørket som gler seg til festmiddagen kjem

foto