foto
MS "Venemøy": Turistbåten «Venemøy» har fått Espevær som heimehamn. Foto: Håvard Hammarstrøm

Har investert i turistbåt og inviterer på sundagsturar i sommar