Skal senda reguleringsplan for miljøgata på Svortland ut på høyring