Deltakarane skriv til kommunen: Nyving må oppretthaldast!

foto