Negativ straumpris for første gong i historia

foto