Kristenretten får ei sterk rolle i ei ny tid

foto