Meling skule er ikkje meint for så store klassar som no