For Bremnes Seashore: Grunnrenteskatt og foreslått normpris set investeringar på vent

foto