Skulestress kan vere relatert til testkultur i skulen