Det blir 12 lister å velja mellom i kommunevalet

foto