Starta underskriftskampanje for å redde sjukeheimsplassane