Legg grus på ubenytta gravplass til 1000 rutemeter stort telt