Nedgang på 13 prosent på omsettinga til byggjevarehusa

foto