6. desember: Nissane fann fred og ro, men kor er dei?