Sveio avgjer om dei skal forlate Vestland – fleire kommunar står for tur