Krav om nytt sertifikat for båt og vasscooter som går med høg fart