Desse to skuleungane står på kanten av eit usikra stup: FAU og grendautvalet er i tett dialog med fylke og kommune om ein tryggare skuleveg

foto